De 5 natuurgerichte principes

Een natuurgeneeskundig therapeut heeft een holistische visie waarbij lichaam, geest en omgeving van de cliënt niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende principes welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Energie
Energie

Alles bestaat uit energie. En zonder genoeg (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Werkvormen die inhaken op dit principe zijn: acupressuur, energetische massage en quantum touch.

Prikkeloverdracht

Interne fysieke en/of geestelijke communicatiesystemen lopen via zenuwbanen en beïnvloeden op die manier alle cellen. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies. Werkvormen die inhaken op dit principe zijn: bindweefselmassage, deep tissue massage, acupressuur en energetische massage.

Prikkeloverdracht
Drainage therapie
Drainage

Het lichaam dient zich zoveel mogelijk te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast. Deze toxiciteit is nadelig voor de eerdergenoemde communicatie in het lichaam en vertraagt signalen die een prikkel tot herstel kunnen geven. Werkvormen die inhaken op dit principe zijn met name: deep tissue massage, triggerpointmassage en cupping/vacusage maar aangezien de nadruk van mijn behandelingen op dit aspect ligt geldt dat eigenlijk voor de meeste werkvormen.

Voeding

Een goede voeding zorgt voor een goed evenwicht zowel geestelijk als lichamelijk. Ondanks dat dit ook een belangrijk principe is ligt hier niet mijn expertise. Wel past dit uitgangspunt geheel binnen het meer-dimentioneel-belasting-belastbaarheidsmodel waar ik waarmee ik werk.  Uiteraard kan ik hier een adviserende rol in spelen en mocht het nodig zijn doorverwijzen.

Voeding
Psyche
De psyche

Het is belangrijk bewust te worden van de samenwerking tussen lichaam en geest die ten grondslag ligt aan veel klachten. De oorzaak van het ontstaan van klachten is in de meeste gevallen afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij aan oorzaken op fysiek, sociaal, psychologisch en/of spiritueel vlak. Binnen mijn behandelingen wordt uitgegaan van het meer-dimentioneel-belasting-belastbaarheidsmodel welke meestal inzicht geeft in het ontstaan van klachten en/of het uitblijven van herstel.