De 5 natuurgerichte principes

Een natuurgeneeskundig therapeut heeft een holistische visie waarbij lichaam, geest en omgeving van de cliënt niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende principes welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

Energie
Energie

Alles bestaat uit energie. En zonder genoeg (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel.

Prikkeloverdracht

Interne fysieke en/of geestelijke communicatiesystemen lopen via zenuwbanen en beïnvloeden op die manier alle cellen. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies

Prikkeloverdracht
Drainage therapie
Drainage

Het lichaam dient zich zoveel mogelijk te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast. Deze toxiciteit is nadelig voor de eerdergenoemde communicatie in het lichaam en vertraagt signalen die een prikkel tot herstel kunnen geven.

Voeding

Een goede voeding zorgt voor een goed evenwicht zowel geestelijk als lichamelijk.

Voeding
Psyche
De psyche

Het is belangrijk bewust te worden van de samenwerking tussen lichaam en geest die ten grondslag ligt aan veel klachten. De oorzaak van het ontstaan van klachten is in de meeste gevallen afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij aan oorzaken op fysiek, sociaal, psychologisch en/of spiritueel vlak.