Werkwijze

charlotte-bakWanneer iemand voor de eerste keer komt is het noodzakelijk een intakegesprek te doen. De klachten en wensen van de cliënt worden uitgebreid besproken alsmede een korte voorgeschiedenis. Tevens wordt er gekeken naar het belasting/ belastbaarheids model dat wellicht inzicht geeft in het ontstaan van de specifieke klachten. Voor vervolgbehandelingen kan worden volstaan met een korte evaluatie.

 

Na het intakegesprek wordt het behandelplan en de manier van aanpak besproken waarbij uiteraard ook rekening wordt gehouden met eventuele wensen van de cliënt. Meestal is dit een behandelplan voor meerdere behandelingen.

 

Voor elke vervolgbehandeling vindt er terugkoppeling plaats waarin de vorderingen besproken worden zodat er indien nodig aanpassingen in de aanpak gemaakt kunnen worden. Alle gegevens worden in een cliëntdossier bijgehouden.